Kas be sparnų skraido?

[Atsakymas…]

Kas bėga be kojų?

[Atsakymas…]

Kas audžia be staklių?

[Atsakymas…]

Kada mergina panaši į vandenį?

[Atsakymas…]

Kada rugiai panašūs į laivą?

[Atsakymas…]

Kada kvailys panašus į gudruolį?

[Atsakymas…]

Ką aš matau visada, karalius kai kada, o Dievas niekada?

[Atsakymas…]

Iš kokio stiklo negalima atsigerti?

[Atsakymas…]

Be ko kiekvienas daiktas negali būti?

[Atsakymas…]