66. Loginiai galvosūkiai

Du žmonės atėjo prie upės. Ant jos kranto buvo tik viena valtis, kuria gali plaukti tik vienas žmogus. Abu keliautojai be kitų pagalbos persikėlė per upę ir toliau nukeliavo. Kaip jie tai padarė?

[Atsakymas…]

65. Loginiai galvosūkiai

Mokinys klausia mokytoją: „Ar galima bausti už tai, ko žmogus nepadarė?” Mokytojas atsako, kad negalima. Tada mokinys prašo jo nebausti, mat neparengęs pamokų. Ar jis teisus?

[Atsakymas…]

64. Loginiai galvosūkiai

Lenkų fizikas L. Infeldas (1898—1968) autobiografinėje knygoje rašo apie uždavinį, kurį tarybinis fizikas P. Kapica pasiūlė jam ir L. Landau: „… Prie šuns uodegos pririšta metalinė keptuvė. Jam bėgant, keptuvė atsimuša į grindinį ir barška. Kokiu greičiu turi bėgti šuo, kad negirdėtų keptuvės barškėjimo? Mes su L. Landau ilgai mąstėme. Pagaliau P. Kapica mūsų pasigailėjo ir pateikė atsakymą,— savaime suprantama, labai šmaikštų… Koks P. Kapicos atsakymas?

[Atsakymas…]

63. Loginiai galvosūkiai

Įrenginys su tara kainuoja 21 litą. Jis brangesnis už tarą 20 litų. Kiek kainuoja įrenginys?

[Atsakymas…]

62. Loginiai galvosūkiai

Koks skaičius dalijasi be liekanos iš visų skaičių, išskyrus tik vieną?

[Atsakymas…]

61. Loginiai galvosūkiai

Trys vištos per tris dienas padėjo tris kiaušinius. Kiek kiaušinių per dvylika dienų sudės dvylika vištų?

[Atsakymas…]

60. Loginiai galvosūkiai

Jaunasis fizikas pasakoja savo draugams: „Vakar aš, išjungęs šviesą, suspėjau nueiti iki lovos ir atsigulti, kol kambario dar neapgaubė tamsa. Nuo jungiklio iki mano lovos yra ne toks jau mažas atstumas — daugiau kaip 3 m“. Kaip jis sugebėjo tai padaryti?

[Atsakymas…]

59. Loginiai galvosūkiai

Kuris mėnuo turi 28 dienas?

[Atsakymas…]

58. Loginiai galvosūkiai

Kodėl negalima Plungėje palaidoti žmogaus, kuris gyvena Kelmėje?

[Atsakymas…]

57. Loginiai galvosūkiai

Pirklys nusipirko arklį už 60 dolerių, o pardavė jį už 70 dolerių. Po kiek laiko jis nusipirko tą patį arklį už 80 dolerių, bet tuojau pardavė už 90 dolerių. Pamėginkite greit mintinai suskaičiuoti pirklio gautą pelną po visų šių prekybinių operacijų?

[Atsakymas…]