63. Loginiai galvosūkiai

Įrenginys su tara kainuoja 21 litą. Jis brangesnis už tarą 20 litų. Kiek kainuoja įrenginys?

[Atsakymas…]

62. Loginiai galvosūkiai

Koks skaičius dalijasi be liekanos iš visų skaičių, išskyrus tik vieną?

[Atsakymas…]

61. Loginiai galvosūkiai

Trys vištos per tris dienas padėjo tris kiaušinius. Kiek kiaušinių per dvylika dienų sudės dvylika vištų?

[Atsakymas…]

60. Loginiai galvosūkiai

Jaunasis fizikas pasakoja savo draugams: „Vakar aš, išjungęs šviesą, suspėjau nueiti iki lovos ir atsigulti, kol kambario dar neapgaubė tamsa. Nuo jungiklio iki mano lovos yra ne toks jau mažas atstumas — daugiau kaip 3 m“. Kaip jis sugebėjo tai padaryti?

[Atsakymas…]

59. Loginiai galvosūkiai

Kuris mėnuo turi 28 dienas?

[Atsakymas…]

58. Loginiai galvosūkiai

Kodėl negalima Plungėje palaidoti žmogaus, kuris gyvena Kelmėje?

[Atsakymas…]

57. Loginiai galvosūkiai

Pirklys nusipirko arklį už 60 dolerių, o pardavė jį už 70 dolerių. Po kiek laiko jis nusipirko tą patį arklį už 80 dolerių, bet tuojau pardavė už 90 dolerių. Pamėginkite greit mintinai suskaičiuoti pirklio gautą pelną po visų šių prekybinių operacijų?

[Atsakymas…]

56. Loginiai galvosūkiai

Krepšyje yra 6 obuoliai. Kaip juos padalyti 6 mergaitėms, kad kiekviena gautų po obuolį ir vienas obuolys liktų krepšyje?

[Atsakymas…]

55. Loginiai galvosūkiai

— Kiek čia nubrėžta apskritimų? — rodydamas lapelį, paklausė mokytojas mokinį.
— Septyni,— atsako tasai.
— O dabar tu suskaičiuok, kiek čia yra apskritimų,— mokytojas kreipėsi į kitą mokinį, rodydamas tą patį lapelį.
— Dešimt,— atsakė mokinys.
— Jūs abu teisūs,— tarė mokytojas.
Ar taip gali būti?

[Atsakymas…]

54. Loginiai galvosūkiai

Vienoje pasakoje sakoma: „Stebuklinga vištelė kas antrą dieną deda paprastą kiaušinį, o kas trečią — auksinį”. Ar taip gali būti net ir pasakoje?

[Atsakymas…]