73. Loginiai galvosūkiai

Karalius, matydamas, kad jo karalystė diena iš dienos nyksta, nusprendė atsikratyti savo rūmų išminčiais, mėgusiais skaniai pavalgyti ir nieko nedirbti. Tačiau, ką daryti jei pagal seną įstatymą rūmuose turi būti septyni akli abiem akimis, du akli viena akimi, penki matantys abiem akimis ir devyni matantys viena akimi išminčiai. Kiek išminčių karalius turi palikti rumuose?

[Atsakymas…]

72. Loginiai galvosūkiai

Sala — žemės gabalas, iš visų pusių apsuptas vandens. Ežeras yra vandens plotas, kurį iš visų pusių riboja sausuma. Ar galima įsivaizduoti tokią salą, kuri vienu metu būtų ir sala, ir žemė, supanti ežerą (tą patį, kurio sala ji yra)?

[Atsakymas…]

71. Loginiai galvosūkiai

Berniukas pasakoja svečiui: „Užvakar man buvo 11 metų, o kitąmet man sukaks 14 metų“. Ar taip gali būti?

[Atsakymas…]

70. Loginiai galvosūkiai

Į aukštą 5 cm skersmens indą įkrito 4 cm skersmens guminis sviedinukas. Kaip jį išimti neapvertus indo?

[Atsakymas…]

69. Loginiai galvosūkiai

Jonukas pasakoja savo draugams: „Vakar mano tėtį užklupo liūtis. Kadangi jis buvo be skrybėlės, neturėjo skėčio ir negalėjo pasislėpti nuo lietaus, namo sugrįžo permirkęs. Tačiau nė vienas plaukas ant jo galvos net nesušlapo“. Kaip tai galėjo atsitikti?

[Atsakymas…]

68. Loginiai galvosūkiai

Obuolius skynė trijų kartų vyrai: 2 seneliai, 4 tėvai ir 6 sūnūs. Seneliai priskynė 15 kg, tėvai 35 kg, sūnūs — 100 kg obuolių. Kiek iš viso buvo priskinta obuolių?

[Atsakymas…]

67. Loginiai galvosūkiai

Du tėvai ir du sūnūs pusryčiams išsivirė ir suvalgė 3 kiaušinius. Visi suvalgė po lygiai. Kiek kiaušinių teko kiekvienam?

[Atsakymas…]

66. Loginiai galvosūkiai

Du žmonės atėjo prie upės. Ant jos kranto buvo tik viena valtis, kuria gali plaukti tik vienas žmogus. Abu keliautojai be kitų pagalbos persikėlė per upę ir toliau nukeliavo. Kaip jie tai padarė?

[Atsakymas…]

65. Loginiai galvosūkiai

Mokinys klausia mokytoją: „Ar galima bausti už tai, ko žmogus nepadarė?” Mokytojas atsako, kad negalima. Tada mokinys prašo jo nebausti, mat neparengęs pamokų. Ar jis teisus?

[Atsakymas…]

64. Loginiai galvosūkiai

Lenkų fizikas L. Infeldas (1898—1968) autobiografinėje knygoje rašo apie uždavinį, kurį tarybinis fizikas P. Kapica pasiūlė jam ir L. Landau: „… Prie šuns uodegos pririšta metalinė keptuvė. Jam bėgant, keptuvė atsimuša į grindinį ir barška. Kokiu greičiu turi bėgti šuo, kad negirdėtų keptuvės barškėjimo? Mes su L. Landau ilgai mąstėme. Pagaliau P. Kapica mūsų pasigailėjo ir pateikė atsakymą,— savaime suprantama, labai šmaikštų… Koks P. Kapicos atsakymas?

[Atsakymas…]