Keturlapis, keturšakis, ant viršūnės saulė teka?

[Atsakymas…]

Girioj gimęs, girioj augęs, saulės nematęs?

[Atsakymas…]

Visą dieną žibina, vakare šešėlius didina?

[Atsakymas…]

Šviesus mažas skritulėlis, bet ir šimtas arklių nepavežtų?

[Atsakymas…]

Skaisti graži mergužėlė mėlynoj pievoj vaikštinėja?

[Atsakymas…]

Raudona ropė per dangų kopė, kuoduota pempė paskui ją tempė?

[Atsakymas…]

Močia pasislėpė, tėvas pasirodė?

[Atsakymas…]

Gale lauko du tilvikai plauko?

[Atsakymas…]

Ėjo pana per pievą, pametė perlų karolius, mėnuo rado, saulė surinko?

[Atsakymas…]

Ėjau naktį, pamečiau sagtį, mėnuo rado, saulė pagavo?

[Atsakymas…]