Šalderiukas bulderiukas, trejais kailiniais apsivilkęs?

[Atsakymas…]

Striukas bukas vokietukas šimtu rūbų apsirėdęs?

[Atsakymas…]

Raudonas gaidelis po žeme gieda?

[Atsakymas…]

Po žaliuoju ąžuolu apsisukau kamuoliu?

[Atsakymas…]

Plaukų glėbys, kiaušinių rėtis?

[Atsakymas…]

Pana pirty, kasos lauke?

[Atsakymas…]

Mažas vyrelis, žalia barzdelė?

[Atsakymas…]

Marti šių metų, šimto nuometų?

[Atsakymas…]

Keli broliukai vienam lopšy guli?

[Atsakymas…]

Iš vieno dėjimo dešimt kiaušinių?

[Atsakymas…]