30. Matematiniai galvosūkiai

Turime du natūrinius skaičius, kurių skaitmenų suma dalijasi iš 5. Iš didesniojo atimame mažesnį skaičių. Kam bus lygus mažiausias iš visų tokių skirtumų?

[Atsakymas…]

29. Matematiniai galvosūkiai

Kambaryje yra taburečių ir kėdžių. Taburetės yra trikojės, o kėdės — keturkojės. Kai ant visų taburečių ir kėdžių susėdo žmonės, kambaryje iš viso buvo 39 kojos. Kiek kėdžių ir taburečių buvo kambaryje?

[Atsakymas…]

28. Matematiniai galvosūkiai

Jei į darbą aš einu pėstute, o grįžtu autobusu, tai kelionėje užtrunku 1 h 35 min. Jei į abi puses važiuoju autobusu, iš viso tądien kelyje būnu 40 min. Kiek laiko užtrukčiau kelionėje, jei į darbą ir iš darbo eičiau pėstute?

[Atsakymas…]

27. Matematiniai galvosūkiai

Jonas gyvena Taikos gatvėje, o įstaiga, kurioje jis dirba, yra netoli universiteto. Nors nuo namų iki darbo nemažas atstumas, Jonas į darbą eina pėstute pastoviu greičiu. Nuėjęs trečdalį kelio, jis prie troleibusų sustojimo aikštelės mato laikrodį. Tuomet jis rodo 7 valandas 55 minutes. Pusiaukelėje — pieno kavinė. Tuo metu yra 8 valandos 5 minutės. Kavinėje jis pusryčiauja 15 min. Kelintą valandą Jonas ateina į darbovietę? Kada jis išeina iš namų?

[Atsakymas…]

26. Matematiniai galvosūkiai

Muškietininkai iš savo pulko kareivinių iki karaliaus rūmų nujoja per 40 min, o d’Artanjanas — per 30 min. Vieną rytą, atvykęs į kareivines, d’Artanjanas sužinojo, kad prieš 5 min muškietininkai išjojo į karaliaus rūmus. Per kiek laiko d’Artanjanas pavys muškietininkų pulką?

[Atsakymas…]

25. Matematiniai galvosūkiai

Vyrui laisva kas devinta diena, o žmonai — kas šešta diena. Jis nedirba šiandien, o ji — rytoj. Kada ši pora ilsėsis kartu?

[Atsakymas…]

24. Matematiniai galvosūkiai

Gyveno penki broliai: Jonas, Saulius, Andrius ir dvyniai Rimas bei Romas. Rimo ir Romo metų sandauga lygi Andriaus gimimo metams, Andriaus ir Sauliaus metų sandauga lygi Jono gimimo metams. Jono sūnus 1986 metais buvo penkiskart jaunesnis už savo bendravardį dėdę. Kuo vardu Jono sūnus?

[Atsakymas…]

23. Matematiniai galvosūkiai

Karalius Kyras į nelaisvę paėmė 100 žymių priešų. Juos uždarė vienutėse, kurių kiekvienos raktą saugojo pats Kyras. Kameros buvo atrakinamos pirmu rakto pasukimu, užrakinamos antru pasukimu, vėl atrakinamos trečiu pasukimu ir t. t. Kyras nusprendė savo gimimo dieną paleisti visus belaisvius. Kadangi jie vis tiek turėjo būti išlaisvinti, jis paliepė dvariškiui atrakinti visas kameras. Tačiau belaisviai negalėjo išeiti į laisvę, nes koridorių saugojo iki dantų ginkluota sargyba. Bet rytojaus dieną Kyras persigalvojo ir liepė pasukti raktą antros, ketvirtos, šeštos ir visų kitų lyginių kamerų spynų. Trečią dieną tas pats buvo padaryta su trečios, šeštos, devintos ir t. t. kamerų spynomis. Kasdien raktai būdavo sukami tų kamerų, kurių numeriai buvo tos dienos skaičiaus kartotiniai. Šimtąją dieną buvo pasuktas tik šimtosios kameros spynos raktas. Tą dieną Kyras šventė savo gimtadienį, todėl sargyba buvo paleista. Belaisviai, kurių kameros buvo atrakintos, išėjo į laisvę. Kiek belaisvių paleido karalius Kyras?

[Atsakymas…]

22. Matematiniai galvosūkiai

Poilsio minutę garsieji muškietininkai Atas, Portas, Aramis ir d’Artanjanas nusprendė išmėginti jėgas, traukdami virvę. Portas su d’Artanjanu lengvai įveikė Atą su Aramiu. Tačiau Portas su Atu vos nugalėjo Aramį su d’Artanjanu. O Porto su Aramiu ir Ato su d’Artanjanu poros užfiksavo lygiąsias. Suskirstykite muškietininkus pagal stiprumą.

[Atsakymas…]

21. Matematiniai galvosūkiai

O štai uždavinys iš pirmojo rusų kalba matematikos vadovėlio, kurį 1703 m. išleido L. Magnickis: „Vyras atlieka darbą per 14 dienų, dviese su žmona — jau per 10 dienų. Per kiek dienų tą darbą padarytų viena žmona?”

[Atsakymas…]