50. Matematiniai galvosūkiai

Marija 24 metų. Ji dabar turi dvigubai daugiau metų negu jų turėjo Ana tuo metu, kai Marijai buvo tiek metų, kiek dabar jų Anai. Kiek dabar Anai metų?

[Atsakymas…]

49. Matematiniai galvosūkiai

Vieną kartą svečias paklausė matematikos mokytoją:
— Kiek jūs turite vaikų ir kokio jie amžiaus?
— Turiu tris berniukus,— atsakė tas.— Jų metų sandauga lygi 72, o suma — mūsų namo numeriui. Svečias išėjo laukan, pažiūrėjo į numerį ir pasakė:— Uždavinio dar neįmanoma išspręsti.
— Taip, jūs teisus,— tarė mokytojas,— tačiau aš vis dar tikiuosi, kad mano vyriausias sūnus taps Vilniaus miesto plaukimo čempionu.
Kiek metų kiekvienam berniukui?

[Atsakymas…]

48. Matematiniai galvosūkiai

80 asmenų, sužinoję apie skurstančius malabardiečius, surinko jiems 200 talerių. Aukojo vyrai, moterys ir mokiniai. Vyrai davė po 6 talerius, moterys po 3, mokiniai po 1. Kiek buvo vyrų, kiek — moterų ir kiek — mokinių?

[Atsakymas…]

47. Matematiniai galvosūkiai

Senovinis kinų uždavinys: „Mandarino sode yra fazanų ir triušių. Visi kartu jie turi 35 galvas ir 94 kojas. Kiek ten fazanų ir triušių?”

[Atsakymas…]

46. Matematiniai galvosūkiai

Senovės romėnai buvo geri teisininkai, tačiau nekokie matematikai. Kaip jūs padėtumėte jiems išspręsti tokį uždavinį: „Vyras, mirdamas prieš gimstant kūdikiui, paliko tokį testamentą: jei gims sūnus, jam teks dvigubai daugiau palikimo negu motinai; jei gims duktė, jai teks dvigubai mažiau palikimo negu motinai. Gimė dvyniai— berniukas ir mergaitė. Kaip turi būti padalytas palikimas?

[Atsakymas…]

45. Matematiniai galvosūkiai

Vieną kartą piratai sugavo 6 plantatorius. Kiekvienas jų turėjo tarną negrą. Nesitikėdami gauti išpirkos, piratai nusprendė belaisvius paleisti, prieš tai šešis jų išplakus. Belaisviai turėjo sustoti ratu. Piratai, pradėję skaičiuoti nuo vyriausio plantatoriaus, kas dvyliktą ištraukdavo iš rato, išperdavo ir skaičiuodavo toliau. Plantatoriai norėjo taip sustoti, kad rykščių gautų tik tarnai. Tačiau dėl savo neišmanymo visi plantatoriai buvo išperti. Pamėginkite įspėti, kaip belaisviai sustojo ratu.

[Atsakymas…]

44. Matematiniai galvosūkiai

Legenda pasakoja, kad Indijos šachas nutarė apdovanoti šachmatų išradėją. Šachas pasikvietė jį į rūmus ir pasiūlė pasirinkti brangenybę. Išradėjas atsisakė įvairių brangakmenių bei aukso ir paprašė už pirmą šachmatų lentos laukelį vieną kviečio grūdą, už antrą — du grūdus, už trečią — keturis ir t. t. už kiekvieną kitą dvigubai daugiau grūdų. Šachas nusijuokė: „Kad ir paikas tu: dėl kelių maišų grūdų atsisakai tokių brangenybių”. Ir galima įsivaizduoti, kaip jis nustebo, kai atėjęs tarnas pranešė, jog prašomo grūdų kiekio ne tik kad dabar nėra, bet ir neturėta per visą šacho valdymą. Kiek grūdų užsiprašė šachmatų išradėjas?

[Atsakymas…]

43. Matematiniai galvosūkiai

Keturi draugai atsidūrė negyvenamoje saloje. Nusiskynę bananų, jie užmigo. Naktį atsibudo vienas jų, suskaičiavo bananus, vieną atidavė netoliese buvusiai beždžionėlei, likusius padalijo į keturias lygias dalis, suvalgė vieną dalį ir vėl užsnūdo. Tą patį padarė ir visi kiti draugai. Kokį mažiausią bananų kiekį jie buvo nusiskynę?

[Atsakymas…]

42. Matematiniai galvosūkiai

Iš 32 mokinių būrio mokytojas išsirinko vieną mokinį. Vaikai turi jį nustatyti. Mokytojas į klausimus gali atsakyti tik „taip” arba „ne”. Kiek mažiausiai klausimų turime pateikti mokytojui, kad galėtume nustatyti pasirinktą mokinį?

[Atsakymas…]

41. Matematiniai galvosūkiai

Turime 4 panašias monetas. Kiekviena jų privalo sverti 5 g. Yra žinoma, kad tik viena moneta yra kitokios masės. Kaip, naudojantis svirtinėmis svarstyklėmis ir vienu 5 g svareliu, dviem svėrimais surasti netikrą monetą ir nustatyti, kokia ji — sunkesnė ar lengvesnė už kitas?

[Atsakymas…]