10. Matematiniai galvosūkiai

Vienuolikos futbolininkų amžiaus vidurkis 22 metai. Per rungtynes vienas jų susižeidė ir negalėjo žaisti. Aikštėje likusių žaidėjų amžiaus vidurkis tapo lygus 21 metams. Kiek metų futbolininkui, gavusiam traumą?

[Atsakymas…]

9. Matematiniai galvosūkiai

Profesorius Zetas Ygrekas garsėjo kaip aistringas gyvūnų ir humoro mėgėjas. Paklaustas, kokius jis namuose laiko gyvūnus, sąmojingai atsakė: „Visi jie, išskyrus du, yra šunys; visi jie, išskyrus du, yra katės; visi jie, išskyrus du, yra papūgos”. Kiek profesorius turėjo gyvūnų?

[Atsakymas…]

8. Matematiniai galvosūkiai

Senovėje skysčius seikėjo statinėmis, ąsočiais ir kibirais. Iš senų knygų žinome, kad 1 statinė ir 20 ąsočių buvo lygūs 3 statinėms, o 19 statinių, 1 kibiras ir 15,5 ąsočių lygu 20 statinių ir 8 ąsočiams. Kiek kibirų telpa vienoje statinėje?

[Atsakymas…]

7. Matematiniai galvosūkiai

Dviejuose kambariuose buvo 78 vaikai. Po to, kai iš vieno kambario į kiemą išėjo 28, o iš kito — 42 vaikai, abiejuose kambariuose vaikų buvo po lygiai. Kiek vaikų buvo iš pradžių kiekviename kambaryje?

[Atsakymas…]

6. Matematiniai galvosūkiai

Krepšyje yra ne daugiau kaip 100 obuolių. Juos bandyta išdalyti 8 mergaitėms, tačiau nepavyko. Paaiškėjo, kad šį kiekį galima padalyti po lygiai 4, 6 ir 9 mergaitėms. Kiek krepšyje obuolių?

[Atsakymas…]

5. Matematiniai galvosūkiai

Vienoje klasėje mokėsi trys tingūs mokiniai. Kad jų dykinėjimas nekristų į akis, nutarė nerengti pamokų skirtingomis dienomis. Didžiausias slunkius taip elgtis numatė kas trečią dieną, antrasis — kas penktą dieną, trečiasis — kas šeštą dieną. Taip jie tikėjo sulaukti mokslo metų pabaigos, nė karto neįkliuvę visi trys. Tačiau netrukus atsitiko tai, ko jie nesitikėjo,— vieną dieną visi trys atėjo neparengę pamokų. Tada ir trūko mokytojo kantrybė… Kelintą dieną tai įvyko?

[Atsakymas…]

4. Matematiniai galvosūkiai

Raskite visų natūrinių skaičių nuo 1 iki 16 sandaugos tris paskutinius skaitmenis.

[Atsakymas…]

3. Matematiniai galvosūkiai

Sudėliokite vienženklius skaičius taip, kad skaičių suma kiekvienoje horizontalioje ir vertikalioje linijoje, o taip pat ir įstrižose, būtų lygi 15.

[Atsakymas…]

2. Matematiniai galvosūkiai

Buvo susitikę dešimt bobų, kurios puotavo. Pasibaigus puotai, jos visos viena su kita pasibučiavo. Kiek kartų jos bučiavosi?

[Atsakymas…]

1. Matematiniai galvosūkiai

Autobuse yra 7 mergaitės.
Kiekviena mergaitė turi 7 krepšius.
Kiekviename krepšyje yra 7 didelės katės.
Kiekviena katė turi 7 mažus kačiukus.
Kiekviena katė turi 4 kojas.
Klausimas: kiek kojų yra autobuse?

[Atsakymas…]