20. Matematiniai galvosūkiai

Jei liūtas suėda avį per valandą, vilkas — per 4 h, o šuo — per 6 h, tai per kiek laiko jie sudoros avį kartu?

[Atsakymas…]

19. Matematiniai galvosūkiai

Kiškis yra nutolęs nuo lapės per 36 jos šuolius. Kol kiškis nušoka 4 šuolius, lapė — 5 šuolius. 7 kiškio šuoliai lygūs 11 lapės šuolių. Po kiek šuolių lapė pavys kiškį?

[Atsakymas…]

18. Matematiniai galvosūkiai

Šuo vejasi kiškį, esantį už 150 pėdų. Kiekvienu savo šuoliu šuo nušoka 9 pėdas, o kiškis — tik 7 pėdų atstumą. Po kiek šuolių šuo pavys kiškį?

[Atsakymas…]

17. Matematiniai galvosūkiai

Vasaros vakarą jaunuolis su skrybėle stovėjo ant tilto ir susimąstęs žiūrėjo į vandenį. Vėjo gūsis nuplėšė nuo jo galvos skrybėlę. Ji akimirksniu atsidūrė vandenyje. Jaunuolis visai negalvodamas šoko paskui ją, bet, būdamas išsiblaškęs, dešimt minučių plaukė prieš srovę. Pagaliau supratęs, kad plaukia ne ten, kur reikia, jaunuolis pasuko atgal ir pavijo skrybėlę ties antru tiltu, esančiu už kilometro nuo pirmojo. Kokiu greičiu teka upė?

[Atsakymas…]

16. Matematiniai galvosūkiai

Matematikos profesorius sugrįžo iš atostogų. Į klausimą, koks buvo oras, jis atsakė: „Iš 25 atostogų dienų 96% buvo šaltos, 80% dienų lijo; 76% dienų pūtė stiprus vėjas ir 68% dienų buvo apsiniaukusios. Visai kaip balandžio mėnesį“. Ar galite pasakyti, kiek profesorius turėjo visiškai blogo oro atostogų dienų, t. y. kai buvo ir šalta, ir lijo, ir pūtė stiprus vėjas, ir buvo apsiniaukę?

[Atsakymas…]

15. Matematiniai galvosūkiai

Trys turistai atvyko į turistinę bazę. Kavinėje jie užsisakė pyragaičių ir paprašė atnešti juos į kambarį. Belaukdami pyragaičių, jie užmigo. Padavėja pyragaičius atnešė į kambarį ir padėjo ant stalo. Tas, kuris atsibudo pirmas, suskaičiavo pyragaičius, suvalgė jų trečdalį, ir vėl užmigo. Po to atsibudo antras turistas, suskaičiavo pyragaičius, suvalgė trečią dalį, ir atsigulė miegoti. Trečiasis pasielgė taip, kaip ir pirmieji du. Liko aštuoni pyragaičiai. Kiek pyragaičių buvo atnešta?

[Atsakymas…]

14. Matematiniai galvosūkiai

Trys vairuotojai turėjo nuvežti 7 pilnas tepalo statines, 7 pripildytas iki pusės statines ir 7 tuščias statines. Kadangi visi turėjo vežti po vienodą krovinį, susiruošė tepalo įpilti į tuščias statines. Tačiau vienas vairuotojas pareiškė, kad tai nebūtina. Ir iš tikrųjų, tiek tepalą, tiek statines jis padalijo vairuotojams po lygiai, neperpildamas jų turinio. Kaip jis tai padarė?

[Atsakymas…]

13. Matematiniai galvosūkiai

Jonukas ir Marytė norėjo nusipirkti ledų. Tačiau Jonukui trūko 7 kap., o Marytei — 1 kap. Bet ir susidėję pinigus, juodu neįstengė nusipirkti vienos ledų porcijos. Kiek kainuoja ledų porcija?

[Atsakymas…]

12. Matematiniai galvosūkiai

Klasės mokinių skaičius mažesnis už 49. Už kontrolinį darbą l/7 gavo penketus, V3 — ketvertus, V2 — trejetus. Visų kitų klasės mokinių darbai buvo įvertinti nepatenkinamai. Kiek mokinių gavo nepatenkinamą pažymį?

[Atsakymas…]

11. Matematiniai galvosūkiai

Daugelis tikriausiai žino šią su antikos matematiku Archimedu susijusią legendą. Vienąkart Sirakūzų valdovas Hieronas įtarė, kad auksakalys, daręs jam karūną, dalį aukso pakeitė sidabru. Tačiau įrodyti nepavyko: karūna svėrė tiek pat, kiek ir žaliava ir nesiskyrė nuo auksinės. Tuomet Hieronas kreipėsi į Archimedą. Ilgai jis suko galvą, kol pirtyje pastebėjo, kad panardinti vienodo svorio skirtingi kūnai išstumia skirtingą vandens tūrį. Tada Archimedas suprato, kad gali išspręsti šį uždavinį. Užsidegęs troškimu kuo greičiau surasti uždavinio sprendimą, nuogas bėgo per miestą šaukdamas „Eureka! Eureka!” („Radau, radau!”). Pagerbdamas Archimedą, antikos rašytojas Metrodoras apie 330 m. sukūrė tokią epigramą-uždavinį:
„60 minų karūnoje yra aukso, vario, bronzos ir geležies. Auksas ir varis kartu sudaro 2/3, auksas ir bronza 3/4, auksas ir geležis 3/5 karūnos bendros masės. Koks kiekvieno metalo kiekis yra karūnoje?” Pamėginkite atsakyti į šį klausimą.

[Atsakymas…]