Baloj balaitėj nuklimpo kumelaitė. Penki vilkai traukė, du vanagai laukė?

[Atsakymas...]

Baltų vištelių pilna laktelė?

[Atsakymas...]

Atvažiavo pakulioriai, išsigando gaspadoriai; per lygias pievas važiavo, daug gero sugavo?

[Atsakymas...]

Ateina slaptai, išeina viešai?

[Atsakymas...]

Arklys ant šunies joja, o žmonės ploja?

[Atsakymas...]

Ateina tylėdama, išeina giedodama?

[Atsakymas...]

Ateina protingas, išeina kvailas?

[Atsakymas...]

Anoj pusėj beržynėlio tala lala šokinėja?

[Atsakymas...]Puslapis 7 iš 71234567