Lauke plikam vienas likau?

[Atsakymas...]

Lempa lempuoja, vidury siela dejuoja?

[Atsakymas...]

Kirviais sukapoja, mentėm suvolioja ir šulinin sumarmaliuoja?

[Atsakymas...]

Keturios motinos turi po penkis vaikus ir visi vaikai vienu vardu vadinasi?

[Atsakymas...]

Karvelis burkuoja, o žvirbliai klausosi?

[Atsakymas...]

Kai mažas gaidelis užgieda, žmonės pargriūna?

[Atsakymas...]

Juodas varnas kranktelėjo, visa giria linktelėjo?

[Atsakymas...]

Yra kalnas, bet ne kalnas; yra miškas, bet ne miškas; yra šakės, bet ne šakės?

[Atsakymas...]

Į kluoną – iš laukų, iš kluono – tarp akmenų, iš akmenų – vandenin ir kaitron, iš kaitros – alkanon burnon?

[Atsakymas...]

Išlekia kaip žvirblis, parlekia kaip jautis?

[Atsakymas...]Puslapis 4 iš 71234567