Medžio galva, sidabro plaukai?

[Atsakymas...]

Matau – negirdžiu, girdžiu – nematau?

[Atsakymas...]

Manęs dažnai laukia, o kai ateinu – visi kaip patrakę nuo manęs bėga?

[Atsakymas...]

Liūtas kriokia, visa žemė dreba?

[Atsakymas...]

Lekiu kaip ponas, tupiu kaip sakalas, visi manim džiaugiasi, bet po kojomis mindo?

[Atsakymas...]

Laukas nematomas, avys neskaitytos, piemuo raguotas?

[Atsakymas...]

Kiaura bačka vandens pilna?

[Atsakymas...]

Juodas jautis dangų laižo?

[Atsakymas...]

Juoda karvė visus gyvius pargriovė?

[Atsakymas...]

Iš seno jaunas, iš jauno senas, ir taip nuo amžių jisai gyvena?

[Atsakymas...]Puslapis 6 iš 9123456789