Užgimė kaip Juozapas, vežė kaip ligonį, kai apserga, nėr jokio daktaro?

[Atsakymas...]

Vandeny gimęs, vandens bijo?

[Atsakymas...]

Kai jaunas buvau – aukso krėsle sėdėjau, kai pasenau – nė šuva kaulų neėda?

[Atsakymas...]

Namai ūžia, šeimininkai tyli, atėjo žmonės, suėmė šeimininkus, o namai pro langus išlindo?

[Atsakymas...]

Keturi broliai pakliuvo į nelaisvę, atėjo penktas išvaduoti – ir tas pakliuvo?

[Atsakymas...]

Šepetys repetys aukštą pilį pastatys?

[Atsakymas...]

Suraizgytas, sumazgytas, gale lauko pastatytas?

[Atsakymas...]

Kai atimi daugiau, kai pridedi – mažiau?

[Atsakymas...]

Pas kleboną vidury, pas bobutę yra dvi?

[Atsakymas...]

Meškos nagai surakinti?

[Atsakymas...]Puslapis 3 iš 2712345678910...Paskutinis »