Kruta ir kruta, braška ir braška, žiemą ir vasarą baltą sniegą kapsto?

[Atsakymas...]

Kiemui nusilenkia, laukams užpakalį rodo?

[Atsakymas...]

Kitus muša, o pati rėkia?

[Atsakymas...]

Kieme joja, bet šunes neloja?

[Atsakymas...]

Kiaulė švino, uodega lino?

[Atsakymas...]

Keturi balandžiai lėkdami vandenį geria: du švarų, du sudrumstą?

[Atsakymas...]

Ketursparnis žvirbliukas ant kalnelio dailiai sukas?

[Atsakymas...]

Keturkojis vietoj stovi, o visus maitina?

[Atsakymas...]

Keturi arkliukai tvartely stovi, o penktas aplink bėgioja?

[Atsakymas...]

Kepurė šiaudinė, akys stiklinės, liemuo medinis, kojos akmeninės?

[Atsakymas...]