Medžio liemuo, plieno koja, juodos dėmės, kur tik stoja?

[Atsakymas...]

Miške gimęs, miške augęs, parėjęs namo batais avi?

[Atsakymas...]

Mažam tvertely raudoni paršeliai vartosi?

[Atsakymas...]

Mažas mažas arkliukas, visų jojamas, niekieno nešeriamas?

[Atsakymas...]

Miške gimus, miške augus, parėjus namo murzius prausia?

[Atsakymas...]

Medinės kojos, geležinės juostos, lentiniai šonkauliai, skurlinė galva?

[Atsakymas...]

Mažiukas kupriukas geriausias sargiukas?

[Atsakymas...]

Mažas paukštelis po svietą lakioja ir žinias nešioja?

[Atsakymas...]

Maža panelė, o visus žmones rengia?

[Atsakymas...]

Miške gimęs, miške augęs į burną lenda?

[Atsakymas...]