Mes keturi broliai; kol vienas apsirengia, keturi nusirengia?

[Atsakymas...]

Miške gimęs, miške augęs, parėjęs namo šeimininkauja?

[Atsakymas...]

Medžio liemuo, geležies juosmuo, vidury ežeras?

[Atsakymas...]

Mažas bernelis kai supyksta, tuoj pranyksta?

[Atsakymas...]

Miške gimė ir klestėjo, namo parėjęs žmones glamonėjo?

[Atsakymas...]

Mažutės avelės, penkios kojelės?

[Atsakymas...]

Mažas namelis pastatytas, žiemą vasarą atidarytas?

[Atsakymas...]

Mažas traukinėlis, karštas kaminėlis, kur pravažiuoja, ten lygu pasidaro?

[Atsakymas...]

Miške gimęs, miške augęs, upėn puolęs, žmones kiloja?

[Atsakymas...]

Motina druktė, duktė raudonė, sūnus drąsuolis į dangų pasikėlė?

[Atsakymas...]