Kas be sparnų skraido?

[Atsakymas...]

Kas bėga be kojų?

[Atsakymas...]

Kas audžia be staklių?

[Atsakymas...]

Kada mergina panaši į vandenį?

[Atsakymas...]

Kada rugiai panašūs į laivą?

[Atsakymas...]

Kada kvailys panašus į gudruolį?

[Atsakymas...]

Ką aš matau visada, karalius kai kada, o Dievas niekada?

[Atsakymas...]

Iš kokio stiklo negalima atsigerti?

[Atsakymas...]

Be ko kiekvienas daiktas negali būti?

[Atsakymas...]Puslapis 8 iš 812345678