Atbėgo du štuku buku ir pagriebė dvi štiki biki?

[Atsakymas...]

Aš ne gėlelė, bet iš gėlelių, aš ne lapelis, bet iš lapelių?

[Atsakymas...]

Apvalus skylišius, plaukuotas vagišius?

[Atsakymas...]

Apskritas kabo, o barzda dreba?

[Atsakymas...]

Ant vieno kotelio daug vėliavėlių supasi?

[Atsakymas...]

Ant lentelių vaikštinėja, ragu žolę skabinėja?

[Atsakymas...]

Ant kojytės kepurytė?

[Atsakymas...]

Ant geležinių lėkščių mėsa stovi?

[Atsakymas...]

Žiburys kamine, dundulys danguje?

[Atsakymas...]

Žemiau už gyvatę šliaužioja, aukščiau už paukščius skraido?

[Atsakymas...]