Aukšta lazdelė, didelė galvelė?

[Atsakymas...]

Aukšta bajorė, po kaklu kasa?

[Atsakymas...]

Auksu mesta, sidabru atausta, deimanto peiliu rėžta?

[Atsakymas...]

Auga ąžuolėlis, ant viršūnės obuolėlis?

[Atsakymas...]

Audžia be staklių?

[Atsakymas...]

Atrieda riteris, ne toks jau didelis, iš molio bažnyčios per medinį tiltą?

[Atsakymas...]

Atjoja raitelis, bet nelabai didelis, per žalią kalną, apsivilkęs marška?

[Atsakymas...]

Ateis mėnuo mojaus, atlėks paukštis iš gojaus, kas tą paukštį užmuš – savo kraują pralies?

[Atsakymas...]

Ateina bobelė su devyniom skarelėm, kas ją paliečia, tas gailiai verkia?

[Atsakymas...]

Ateina bajoras ant dviejų kriukių, su mėsos barzda, su kaulo burna?

[Atsakymas...]