Be rankų, be kojų į medį įlipa?

[Atsakymas...]

Be langelių, be durelių pilna troba žmonelių?

[Atsakymas...]

Be kojų, be rankų lipa į dangų?

[Atsakymas...]

Be kirvio, be pjūklo namą pastato?

[Atsakymas...]

Be durų, be langų pilna troba svečių?

[Atsakymas...]

Balta koplytėlė be langų, be durų

[Atsakymas...]

Balta kaip sniegas, žalia kaip dobilas, raudona kaip kraujas?

[Atsakymas...]

Aukštas senis, balta oda, medžiams sprogstant pieno duoda?

[Atsakymas...]

Aukštas kalpokas, vyno smokas, akmens šerdis?

[Atsakymas...]

Aukštas ąžuolėlis, ant viršūnės burbulėlis?

[Atsakymas...]