Susiūtas, bet ne drabužis, su lapais, bet ne medis, ne žmogus, o viską pasako?

[Atsakymas...]

Senas senelis sėdi ant kalnelio ir rūko pypkelę?

[Atsakymas...]

Sudžiūvėlė, sukepėlė nei pati valgo, nei kitam duoda?

[Atsakymas...]

Retaplaukis, smailaūsis visus laukus apšokinėja?

[Atsakymas...]

Reti šonai, tankūs plaukai?

[Atsakymas...]

Rudas gudas, baltos putos, smarkiai šokinėja?

[Atsakymas...]

Raudonas juodą laižo?

[Atsakymas...]

Pasakysiu teisybę, jei turi grožybę?

[Atsakymas...]

Pats aklas, o kitiems kelią rodo?

[Atsakymas...]

Prieš dangų kėtojas, prieš žemę kloniojas?

[Atsakymas...]