Stovi kampe priputęs, lekia lauku kaip pasiutęs?

[Atsakymas...]

Sesers kasos nesupinamos, brolio žirgas nesulaikomas?

[Atsakymas...]

Sudeda riekėmis, išima kalną trupiniais?

[Atsakymas...]

Stumbus rumbus aukso ragas, tame rage saulė teka?

[Atsakymas...]

Senas senelis kuprotas, jėgom bagotas, kiek jis paneša – nei šimtas arklių nepaveža?

[Atsakymas...]

Sukas rina katarina, penki peša, du žibina?

[Atsakymas...]

Senas senelis visiems kojas bučiuoja?

[Atsakymas...]

Stiklinis žmogelis, geležinė kepurėlė, o ant jos ugnelė dega?

[Atsakymas...]

Stovi panelė prie durų, kas eina – tam ranką paduoda?

[Atsakymas...]

Susirietus senelė visą lauką aplaksto?

[Atsakymas...]