Kailį nešioja, galvą valgo, mėsą laukan meta?

[Atsakymas...]

Kai jauna buvau – rože žydėjau, kai pasenau – akis įgijau, pro tas akis pati išlindau?

[Atsakymas...]

Kai gyvas buvau – visų bijojau, kai numiriau – žmogui ant galvos atsistojau?

[Atsakymas...]

Kabo kabikas, žiūri žiūrikas, kad kabikas nekabėtų – ir žiūrikas nežiūrėtų?

[Atsakymas...]

Jūrų mergos, šilkų kasos, vokiškai šneka?

[Atsakymas...]

Juodas puodas, kuo labiau maišysi, tuo labiau verda?

[Atsakymas...]

Juoda kiaulė po žemes rausias?

[Atsakymas...]

Jauna graži, sena gardi?

[Atsakymas...]

Iššoko perukas iš balto akmenuko, apsirengęs šilko marškinėliais?

[Atsakymas...]

Išėjo be kirvio, be peilio, parsinešė dvi geldas, dvi paltis?

[Atsakymas...]