Du šnaru šnarina, du vanagu kabina, o paskui smakis cimpina?

[Atsakymas...]

Du ratai pagiry stovi?

[Atsakymas...]

Daili kamarėlė pilna kultuvėlių, o joje šunelis guli?

[Atsakymas...]

Dvi seselės per kalnelį nesueina?

[Atsakymas...]

Baloj balaitėj nuklimpo kumelaitė. Penki vilkai traukė, du vanagai laukė?

[Atsakymas...]

Baltų vištelių pilna laktelė?

[Atsakymas...]

Atvažiavo pakulioriai, išsigando gaspadoriai; per lygias pievas važiavo, daug gero sugavo?

[Atsakymas...]

Ateina slaptai, išeina viešai?

[Atsakymas...]

Arklys ant šunies joja, o žmonės ploja?

[Atsakymas...]

Ateina tylėdama, išeina giedodama?

[Atsakymas...]