Nors naujas, bet skylėtas?

[Atsakymas...]

Naktį troboj kabo, dieną laukus skabo?

[Atsakymas...]

Marga paukštytė visą pasaulį aplaksto?

[Atsakymas...]

Mes keturi broliai; kol vienas apsirengia, keturi nusirengia?

[Atsakymas...]

Miške gimęs, miške augęs, parėjęs namo šeimininkauja?

[Atsakymas...]

Medžio liemuo, geležies juosmuo, vidury ežeras?

[Atsakymas...]

Mažas bernelis kai supyksta, tuoj pranyksta?

[Atsakymas...]

Miške gimė ir klestėjo, namo parėjęs žmones glamonėjo?

[Atsakymas...]

Mažutės avelės, penkios kojelės?

[Atsakymas...]

Mažas namelis pastatytas, žiemą vasarą atidarytas?

[Atsakymas...]