Prieš dangų kėtojas, prieš žemę kloniojas?

[Atsakymas...]

Platus, išduobtas, ilgas ir siauras, kasdien prie stalo įkyriai braunas?

[Atsakymas...]

Po geležiniu tiltu pliumpė pliumpena?

[Atsakymas...]

Pakulinis vaikas, taukų sermėga, aukso kepurė?

[Atsakymas...]

Piemenėlis su uodega ant galvos?

[Atsakymas...]

Pernai žirgas šokinėjo, šiemet pėdos žymios?

[Atsakymas...]

Plieno plūgas aria šviesiam lauke, juodas vagas klodamas?

[Atsakymas...]

Paukštė po lapais šniaukštė?

[Atsakymas...]

Pilna pieva veršiaakių?

[Atsakymas...]

Ponia gryčioje, prijuostė ulyčioje?

[Atsakymas...]