Žemėj gimiau, ugny apsikrikštijau, ant vandens puoliau ir pats prapuoliau?

[Atsakymas...]

Vandeny gimė, vandeny augo, su motina pasimatė ir numirė?

[Atsakymas...]

Vandeny gimęs, vandens bijo?

[Atsakymas...]

Viršuj skylė ir apačioj skylė, aplink vanduo, vidury ugnis?

[Atsakymas...]

Vandeny gimus, vandens bijo?

[Atsakymas...]

Stiklinis puodas, jame vanduo juodas, kai pasemi – kalba?

[Atsakymas...]

Keturi balandžiai lėkdami vandenį geria: du švarų, du sudrumstą?

[Atsakymas...]

Eina per ugnį – nedega, eina per vandenį – neskęsta, eina per šiaudus – nečeža?

[Atsakymas...]

Du broliai pakarti eina vandens atsigerti?

[Atsakymas...]

Du geria tyrą, du sudrumstą vandenį?

[Atsakymas...]Puslapis 1 iš 3123