Žalias raitelis ant raudono žirgo joja?

[Atsakymas...]

Žalia žolė, bet ne žolė. Su uodega, bet ne pelė?

[Atsakymas...]

Vaitė raitė bajoraitė, suko gūžtą viso miško, dės kiaušinį šimtatrynį?

[Atsakymas...]

Už žirnį mažesnis, už šunį piktesnis?

[Atsakymas...]

Tyso grigulis miške atsigulęs: lapą pasiklojęs, lapu užsiklojęs?

[Atsakymas...]

Tindi rindi ritinėlė, žalia mano kepurėlė?

[Atsakymas...]

Tėvas tyslys, močia pamplė, vaikai pabiručiai?

[Atsakymas...]

Tėvas sieksninis, močia sprindinė, vaikai pabiručiai?

[Atsakymas...]

Šimtu vytas, šimtu pintas, šimtu pavijotas?

[Atsakymas...]

Šimtas lapų, šimtas palapų, patsai ant vienos kojos?

[Atsakymas...]Puslapis 1 iš 3123